Hvem er vi?

Vi er nogle ganske almindelige mennesker, der synes at Vikingetiden og dens livsform også har noget at byde på her omkring årtusindskiftet – det årtusindskifte, som ligger ca. 1000 år efter midten af Vikingetiden, der oftest dateres fra ca. 750 til ca. 1060.

Vores gruppe er en forening

For at have orden i tingene, og for at have en fælles referenceramme, har vi etableret Vikingegruppen Gimle som en lille forening med vedtægter og formålsparagraf.

Vi er tilknyttet Museet ved Trelleborg på Sjælland.

Du kan få vores vedtægter ved at henvende dig på telefonnummeret nederst på denne side, eller ved at bestille dem via e-mail (indsæt mail her).

Hvad er vores formål?

“Med udgangspunkt i Vikingetidens fund og dokumentationer (ca. år 750 – 1060) er det foreningens formål
at

 • tilegne sig viden og indsigt
 • afprøve teknikker og metoder, samt
 • illustrere (formidle) de håndværksmæssige traditioner,

der har været anvendt i Vikingetiden.

Hovedvægten i foreningens arbejde lægges på håndværket og miljøet tilegnes en dagligdags boplads i vikingetiden.

Det er også foreningens formål, med udgangspunkt i dokumenterede fund, at eksperimentere videre med konkrete opgaver og materialer i erkendelse af, at de dokumenterede fund kun repræsenterer en brøkdel af Vikingetidens faktiske aktivitet og hverdag.”

Hvad laver vi?

Vi har mange forskellige aktiviteter i gang:

 • tesning og spinding af uld
 • filtning
 • vævning (på opstadvæv)
 • brikvævning
 • nålebinding
 • virkede bånd
 • plantefarvning
 • træskærerarbejder
 • fremstilling af sølvsmykker
 • garvning og
 • madlavning.

Vi har også lavet vores eget vikingetelt og vore egne dragter og mange andre spændende ting.

Vi lægger meget vægt på, at vi holder os indenfor nogle “håndværksmæssigt” (ingen af os er håndværkere) forsvarlige rammer i forhold til Vikingetiden – og at vi også har tid til at have det rart og hyggeligt med hinanden.

Vi bestræber os på kun at anvende de autentiske materialer (uld fra Spælsau-får, hør og ægte sølv), ligesom vi kun udfører tingene som ægte håndarbejde – og gerne med tidstro værktøj og redskaber. Vi giver også os selv lov til at eksperimentere – også med nyere teknikker, men det tager vi ikke med i “vikingesammenhæng”.

Hvordan mødes vi?

Vi mødes både sommer og vinter. Om sommeren, når du ser os i vores farverige dragter på museer, vikingemarkeder og andre steder, er det den udadvendte del du af vores aktiviteter du ser.

Forud for enhver aktivitet ligger der et spændende stykke forberedelsesarbejde. Her bliver vi enige om hvad vi laver, og som følge heraf hvilke materialer der er nødvendige, til den enkelte aktivitet.

I vintermånederne mødes vi ca. en hver 14. dag i Slagelse. Her arbejder vi med forskellige håndværkstyper, hjælper hinanden, læser bøger og meget mere.

Vi tager også sommetider på museum eller andre steder, hvor vi kan “studere” interessante fund.